Riksbanken

När går räntan ner igen?

När går räntan ner igen?

När kommer räntorna sjunka igen? ”När går räntan ner igen?” är en fråga många ställer sig i ljuset av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. I september 2023 uppmättes inflationstakten i Sverige till 6,5 procent enligt Konsumentprisindex (KPI), en nedgång från augustis 7,5 procent. Månadsförändringen från augusti till september var 0,5 procent enligt KPI. Samtidigt var … Läs mer

Boränta 2024 – Då sänks rörliga räntan igen

Vad blir bolåneräntan 2024

Ränteprognos 2024 I september 2023 höjde Riksbanken styrräntan till 4,00 %, vilket har lett till dyrare lån och sämre villkor för svenska låntagare. Trots att inflationen går ner, finns det en stor sannolikhet för ytterligare räntehöjningar. Riksbanken höjer styrräntan för att bekämpa inflation och upprätthålla ekonomisk stabilitet, vilket minskar efterfrågan på lån och konsumtion. Detta … Läs mer