Finansiella uttryck

Ordlista över finansiella uttryck

Vi på SweFinans förstår att det finns många krångliga ord när det handlar om lån och vill därför förklara de vanligaste här så att du lättare ska få en förståelse vad exakt som menas med de olika lånen.

Amortering
Med amortering så menas den avbetalning du gör på din skuld vid varje betalningstillfälle.
Annuitetslån
Innebär att summan av räntan och amorteringarna är konstant, vilket betyder att man betalar av lånet med samma belopp varje gång.
Autogiro
När ett bestämt belopp dras automatiskt från ditt konto vid ett förutbestämt datum.
Avdragsgill
Utgifter som kan dras av i deklarationen vilket kan leda till skattelättnader.
Aviutgift
Kostnad för att få ett inbetalningskort utskickat.
Bankdagar
De dagar som banker har öppet och som inte berörs av särskilda helgtillfällen.
Bankgiro
Numerisk adress för inbetalning eller transaktion till företag.
Betalningsanmärkning
Betalningsanmärkning är i Sverige en notering hos ett företag som ger kreditupplysningar att en person eller organisation anses vara opålitlig betalare. Läs mer om lån för privatpersoner med betalningsanmärkning.
Blancolån
Ett lån utan säkerhet.
Borgensman
Borgensman, person som ”går i borgen” för en låntagare och ställer upp med säkerhet.
Borgenär
Borgenär, eller fordringsägare, är den person som har en fodran mot låntagaren.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts efter fordrans förfallodagen.
Effektiv ränta
Med effektiv ränta avses den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet.
Gäldenär
Den som har en skuld till någon annan.
Hypotekslån
Hypotekslån (bottenlån) är ett lån med en fastighet (eller bostadsrätt) som pant vilket ger en lägre ränta än ett lån utan säkerhet, eftersom lånet utgör en mindre risk för lånegivaren
Inkassoavgift
Inkassoavgift är en avgift man behöver betala om man varit försenad med att betala en annan summa.
Kalenderhalvår
1 januari – 30 juni eller 1 juli – 31 december.
Kontantinsats
Kontantinsatsen är den summa pengar som en del banker och bolåneinstitut kräver att du själv sätter in i bostaden, vanligtvis runt 10 – 20 % av köpeskillingen, dvs. det pris du totalt betalar för huset eller lägenheten.
Kredit
Ta del av ting som inte betalas vid betalningstillfället, utan vid ett senare tillfälle.
Kreditgivare
Bank eller kreditinstitut.
Kreditinstitut
Kreditinstitut är en svensk juridisk term för banker och andra kreditmarknadsföretag som har rätt bevilja kredit, dvs ge lån.
Kreditprövning
Kreditprövning är en persons förmåga att betala sina skulder och risk att handskas med krediter.
Lån
Samma som kredit.
Likvid
Likvid innebär att man har förmågan att betala sina skulder i rätt tid.
Lånebesked
Meddelande om att lånet godkänns eller inte.
Låneförmedlare
Företag eller organisation som hjälper dig att hitta ett företag eller organisation som erbjuder dig lån för din situation.
Lånekalkyl
Beräkning (ungefärlig) för kostnaden av det framtida lånet.
Lånelöfte
Bevis från bank/låneinstitut att du får låna från dem om det skulle vara aktuellt.
Långivare
Samma som borgenär.
Låneskydd
En form av försäkring som hjälper dig att få tillbaka dina pengar om familjen skulle drabbas av till exempel ett plötsligt dödsfall.
Löptid
Löptid är den avtalade tid som ett lån löper med givna villkor.
Marknadsränta
Marknadsräntan är den ränta som gäller på den finansiella marknaden och som påverkar priset på olika finansiella produkter till exempel lån.
Marknadsvärde
Marknadsvärde kan beskrivas som det pris en produkt eller tjänst handlas till på en marknad.
Mikrolån
Mikrolån är lån vilka är att betrakta som små till storleken.
Ränta
Ränta är allmänt priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar.
Ränteskillnadsersättning
Ersättning som betalas in av gäldenären till borgenären i fall där lån löses in tidigare än vad som avtalats. Den ses inte som en avgift utan en ersättning för den förlust som långivaren tappar på grund av den förtida inlösningen.
Skuldebrev
Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftlig erkännande av en penningskuld.
Serieamortering
Amorteringen startar vid ett visst procentbelopp och ökar sedan successivt vid varje betalningstillfälle.
Snabblån
SMS-lån eller snabblån är en typ av kredit där låntagaren snabbt kan låna mindre summor, vanligen med hjälp av ett mobiltelefonabonnemang och SMS-kommunikation med kreditföretaget. Låneformen kännetecknas av att låntagaren snabbt kan få det lånade beloppet, att kredittiden är kort samt att det rör sig om en hög total lånekostnad.
Styrränta
Styrränta är den ränta som Riksbanken tar när de kortfristigt lånar ut pengar till bankerna.
Transaktion
Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.
Upplysningscentralen (UC)
Sveriges ledande kreditupplysningsföretag.
Uppläggningsavgift
Uppläggningsavgift är en avgift för det administrativa arbetet med att lägga upp ett lån.
Återbetalningsförmåga
Förväntad möjlighet att betala ränta och amorteringar på den önskade krediten.
Återbetalningskrav
De krav som kreditgivaren ställer på återbetalningen av en låntagare.
Återbetalningstid
Den förutbestämda tiden som ett lån skall återbetalas under.
Låna pengar till kontantinsats

Låna till kontantinsatsen

Låna till kontantinsats 2024 – Hur mycket kan jag låna för att köpa bostad? Letar ... Läs mer
SMS-lån med direkt utbetalning alla dagar i veckan!

SMS-lån med direkt utbetalning alla dagar i veckan!

SMS-lån som ger pengar direkt I ljuset av de senaste rapporterna om svenska hushålls växande ... Läs mer
När sänks räntan 2024 i Sverige

När sänks räntan 2024 i Sverige

Förväntad nedgång av räntan under 2024 Enligt Swedbank, Nordea och SBAB är det förväntat att ... Läs mer
Ansökan om SMS-lån med direktutbetalning

Hitta ditt SMS-lån med direktutbetalning

Hitta det bästa SMS-lånet med direktutbetalning idag Ta dig en stund och utforska vår insiktsfulla ... Läs mer