När sänks räntan 2024 i Sverige

Förväntad nedgång av räntan under 2024

Enligt Swedbank, Nordea och SBAB är det förväntat att den första räntesänkningen från Riksbanken kommer att ske den 8 maj 2024. Handelsbanken däremot förutspår att den första sänkningen sker lite senare, nämligen den 20 augusti 2024. Dessa uppskattningar baseras på aktuella ekonomiska data och inflationssiffror. Men låt oss se vad bankerna tror att ränta hamnar på under 2024.

Så mycket sänks räntan under 2024

 • Swedbank: Första räntesänkningen förväntas i juni 2024, med ytterligare sänkningar som leder till en styrränta på 2,5 % vid slutet av 2025.
 • Danske Bank: Förutspår tre räntesänkningar under 2024, med en slutlig styrränta på 3,25 % i slutet av 2024 och ytterligare sänkning till 2,5 % under hösten 2025.
 • SEB: Förväntar sig att räntan sänks i september 2024, med en påföljande sänkning som leder till en styrränta på 2,25 % 2024.
 • Nordea: Prognostiserar också en räntesänkning i september 2024.
 • Handelsbanken: Förutspår en första räntesänkning senare, i december 2024.

Sänkt reporänta – Det här blir effekten på ditt bolån hos SBAB

Nedan kan du se en översikt över olika månadskostnader för bolån, baserade på den nuvarande räntan och en prognostiserad sänkning av räntan under 2024. Dessa uppgifter är att betrakta som uppskattningar och ger en indikation på hur de potentiella ränteändringarna kan påverka månadskostnaderna för bolån.

Månadskostnader vid reporänta 4 % och utlåningsränta 5,07 %

Månadskostnad med 1 % amortering

 1. 3 Miljoner:
  • Amortering per månad: 2 500 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 15 175 kr (12 675 kr ränta + 2 500 kr amortering).
 2. 4 Miljoner:
  • Amortering per månad: 3 333 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 20 233 kr (16 900 kr ränta + 3 333 kr amortering).
 3. 5 Miljoner:
  • Amortering per månad: 4 167 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 25 292 kr (21 125 kr ränta + 4 167 kr amortering).

Månadskostnad med 2 % amortering

 1. 3 Miljoner:
  • Amortering per månad: 5 000 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 17 675 kr (12 675 kr ränta + 5 000 kr amortering).
 2. 4 Miljoner:
  • Amortering per månad: 6 667 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 23 567 kr (16 900 kr ränta + 6 667 kr amortering).
 3. 5 Miljoner:
  • Amortering per månad: 8 333 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 29 458 kr (21 125 kr ränta + 8 333 kr amortering).

Månadskostnader vid reporänta 2,5 % och utlåningsränta 3,57 %

Månadskostnad med 1 % amortering

 1. 3 Miljoner:
  • Amortering per månad: 2 500 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 11 425 kr (8 925 kr ränta + 2 500 kr amortering).
 2. 4 Miljoner:
  • Amortering per månad: 3 333 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 15 233 kr (11 900 kr ränta + 3 333 kr amortering).
 3. 5 Miljoner:
  • Amortering per månad: 4 167 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 19 042 kr (14 875 kr ränta + 4 167 kr amortering).

Månadskostnad med 2 % amortering

 1. 3 Miljoner:
  • Amortering per månad: 5 000 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 13 925 kr (8 925 kr ränta + 5 000 kr amortering).
 2. 4 Miljoner:
  • Amortering per månad: 6 667 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 18 567 kr (11 900 kr ränta + 6 667 kr amortering).
 3. 5 Miljoner:
  • Amortering per månad: 8 333 kr.
  • Total månadskostnad: Cirka 23 208 kr (14 875 kr ränta + 8 333 kr amortering).

Sänkningar av räntan – Är det dags att förhandla?

Så, när vi blickar fram mot 2024 och förväntade räntesänkningar, är det bra att hålla koll på hur det kan påverka din privatekonomi. Det finns olika förutsägelser från olika banker, som Swedbank, Danske Bank, SEB, Nordea och Handelsbanken, och ränteläget kommer att vara i ständig förändring. Det är klokt att fundera över hur dessa förändringar kan påverka ditt bolån och dina månatliga kostnader. Om du är osäker är det alltid en bra idé att prata med din bank eller långivare för att få råd som passar din specifika situation med tanke på de förväntade ränteförändringarna under 2024.

När sänks räntan 2024 i Sverige

När sänks räntan 2024 i Sverige

Förväntad nedgång av räntan under 2024 Enligt Swedbank, Nordea och SBAB är det förväntat att ... Läs mer
inflation november 2023

Inflationen i november 2023

Inflationen i november 2023 och ränteprognos för 2024 Inflationstakten minskar Under november 2023 såg vi ... Läs mer
När går räntan ner igen?

När går räntan ner igen?

När kommer räntorna sjunka igen? ”När går räntan ner igen?” är en fråga många ställer ... Läs mer
Lär dig Förhandla bolåneräntan!

Förhandla bolåneräntan – Sänk dina kostnader effektivt

Mästra konsten att förhandla bolåneräntan – säg farväl till förhandlingsångest och hej till besparingar Att ... Läs mer