Räntor

Inflationen i november 2023

inflation november 2023

Inflationen i november 2023 och ränteprognos för 2024 Inflationstakten minskar Under november 2023 såg vi en betydande minskning av inflationstakten i Sverige. Enligt Konsumentprisindex (KPI) sjönk inflationstakten till 5,8 procent från 6,5 procent i oktober, vilket markerar en månadsförändring på 0,3 procent. Dessutom indikerade KPIF, Konsumentprisindex med fast ränta, en inflationstakt på 3,6 procent under … Läs mer

När går räntan ner igen?

När går räntan ner igen?

När kommer räntorna sjunka igen? ”När går räntan ner igen?” är en fråga många ställer sig i ljuset av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. I september 2023 uppmättes inflationstakten i Sverige till 6,5 procent enligt Konsumentprisindex (KPI), en nedgång från augustis 7,5 procent. Månadsförändringen från augusti till september var 0,5 procent enligt KPI. Samtidigt var … Läs mer

Vad innebär amortering?

Vad är amortering?

Amortering Amortering är den del du betalar av på ditt lån varje månad. Utöver amortering betalar du även ränta. Amortering innebär att man betalar av både det belopp som lånas och räntekostnaden under lånets löptid. Amorteringen är vanligtvis strukturerad så att lånetagaren betalar tillbaka en fast summa varje månad vilket innebär att man betalar av … Läs mer