Vad innebär amortering?

Amortering

Amortering är den del du betalar av på ditt lån varje månad. Utöver amortering betalar du även ränta. Amortering innebär att man betalar av både det belopp som lånas och räntekostnaden under lånets löptid. Amorteringen är vanligtvis strukturerad så att lånetagaren betalar tillbaka en fast summa varje månad vilket innebär att man betalar av mer på lånet i början av löptiden och mindre mot slutet.

Detta är gjort för att minimera den totala räntekostnaden på lånet. I vissa fall kan du erbjudas ett amorteringsfritt lån. Det innebär att du enbart betalar ränta på ditt lån. Det kan vara en del i en kampanj vid försäljning av nyproduktion eller vid arbetslöshet. Amortering kan också vara det du betalar av på andra typer av skulder, såsom kreditkortsskulder. Jämför lån här.

Rak amortering

Rak amortering innebär att man betalar lika stora belopp varje månad för att betala av på lånet och att räntekostnaden minskar med tiden. Detta innebär att den totala kostnaden är som störst i början av löptiden eftersom att det blir mindre ränta mot slutet. Detta är den vanligaste modellen när det gäller bolån och en del privatlån.

Annuitetsamortering

Annuitetsamortering innebär att man betalar tillbaka lånet med jämna belopp varje månad under lånets löptid. Beloppet består av en kombination av ränta och amortering så att man betalar lika mycket varje månad under hela löptiden. Detta innebär att andelen ränta och kapital som ingår i varje månadsbetalning kan variera under löptiden. Annuitetsamortering är vanligt för lån där löptiden är lång eftersom det kan vara en mer jämnt fördelad kostnad över tiden jämfört med rak amortering. Detta är den vanligaste formen för SMS-lån, blancolån, bil och MC-lån.

Om räntan ändras

Vad är amortering?
Rak amortering är den vanligaste modellen när det gäller bolån

Om räntan på ett annuitetslån ändras kan det påverka hur mycket du betalar varje månad och hur lång tid det tar att betala av lånet.

Om räntan på ett annuitetslån ökar kan det innebära att månadskostnaden för lånet ökar eller att andelen ränta blir högre men den totala kostnaden densamma. Detta kan göra det svårare att hålla den månatliga budgeten och kan förlänga lånets löptid.

Om räntan på ett annuitetslån minskar kan det innebära att månadskostnaden också minskar eftersom en mindre andel av månadsbetalningen kommer att gå till räntekostnaden. Detta kan förkorta lånets löptid.

Det är viktigt att notera att om du har ett annuitetslån med en fast ränta kommer räntan inte att ändras under lånets löptid. Du betalar samma ränta varje månad tills lånet är betalat. Om du har ett annuitetslån med rörlig ränta kan räntan ändras under lånets löptid beroende på marknadsräntan.

Båda amorteringsformerna har sina för- och nackdelar och vilken form som är bäst beror på den enskilda personens situation och behov. Det kan vara en bra idé att jämföra olika amorteringsformer och räntenivåer för att hitta den bästa lösningen för just dig. Läs mer och lär dig om olika räntor, du kan också läsa mer om det skärpta amorteringskravet hos finansinspektionen.

 

Låna pengar snabbt - Guide till alternativa lån.

En guide till snabba lån och klokare alternativ

Alternativ till snabblån i ekonomiska kriser Ibland kan livet kasta oväntade utgifter i vår väg, ... Läs mer
Vad är amortering?

Vad innebär amortering?

Amortering Amortering är den del du betalar av på ditt lån varje månad. Utöver amortering ... Läs mer