Marknadsränta

Vad är marknadsränta?

Lär dig mer om marknadsränta

Vad är marknadsränta? Marknadsränta är den ränta som gäller på den finansiella marknaden och som påverkar priset på olika finansiella produkter, till exempel obligationer, aktier och lån. Marknadsräntan påverkas av många olika faktorer, inklusive: Riksbankens styrränta: Riksbanken är Sveriges centralbank och den har möjlighet att påverka marknadsräntan genom att sätta en styrränta, det vill säga … Läs mer