Inflation

Inflationen i december 2023

Inflation december 2023

Inflation i Sverige under december 2023 I december 2023 präglades Sveriges ekonomi av en komplex inflationssituation. Denna artikel erbjuder en omfattande analys av månadens inflationstakt, dess bidragande faktorer och den bredare påverkan på den svenska ekonomin. Översikt över inflationstakten Konsumentprisindex (KPI) i Sverige för december 2023 rapporterades till 4,4 procent, (källa) vilket visar en minskning … Läs mer

Inflationen i november 2023

inflation november 2023

Inflationen i november 2023 och ränteprognos för 2024 Inflationstakten minskar Under november 2023 såg vi en betydande minskning av inflationstakten i Sverige. Enligt Konsumentprisindex (KPI) sjönk inflationstakten till 5,8 procent från 6,5 procent i oktober, vilket markerar en månadsförändring på 0,3 procent. Dessutom indikerade KPIF, Konsumentprisindex med fast ränta, en inflationstakt på 3,6 procent under … Läs mer

Vad betyder inflation?

Vad betyder inflation?

Inflation beskriver hur priserna på varor och tjänster stiger över tid, vilket minskar pengarnas köpkraft. Det som du kan köpa för en viss summa idag kan komma att kosta mer i framtiden. Man mäter vanligtvis inflationen som en årlig procentuell ökning. Riksbanken i Sverige strävar efter att hålla inflationen på en stabil nivå av 2 … Läs mer