Annuitetsamortering

Vad innebär amortering?

Vad är amortering?

Amortering Amortering är den del du betalar av på ditt lån varje månad. Utöver amortering betalar du även ränta. Amortering innebär att man betalar av både det belopp som lånas och räntekostnaden under lånets löptid. Amorteringen är vanligtvis strukturerad så att lånetagaren betalar tillbaka en fast summa varje månad vilket innebär att man betalar av … Läs mer