OPR Företagslån

OPR Företagslån

OPR Företagslån erbjuder lån till ditt företag på upp till 1 000 000 kronor i 24 månader utan onödigt krångel. Snabbt, enkelt och tydligt är ledorden på OPR-Företagslån.
Du får svar på in ansökan inom 15 minuter. Låneansökan inskickad innan klockan 16:00 besvaras alltid samma dag.

  • Låna 30 000-1 000 000 kronor
  • Återbetalningstid 6-24 månader
  • Kostnadsfri slutlösen
  • Återbetalning genom lika stora månatliga betalningar
  • Borgensåtagande för en privatperson om lånesumman är högst 200 000 kronor
  • Borgensåtagande för två privatpersoner om lånesumman är över 200 000 kronor
  • Transparent och tydlig prissättning: Den fasta låneavgiften innehåller alla kostnader som hör till lånet
  • Låneansökan handläggs direkt då ansvariga personer samt borgensmän har bekräftat sin förbindelse
  • Låneansökan inskickad innan kl. 16:00, besvaras alltid samma dag
Ansök nu!